Yatırımcı ile Yatırım Kuruluşu Arasında İhtilaf Durumunda Ne Yapılabilir?

Yatırım kuruluşları ile yatırımcılar arasında meydana gelen ihtilaflarda, yatırımcıların Borsa İstanbul’a, SPK’ya veya Birliğimize başvurmaları mümkündür. Birliğimiz, yatırımcılarla yatırım kuruluşları arasında, borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar her zaman adli yargı yoluna başvurabilir.