Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan paralarla oluşturulan portföyün sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ve türev ürünlere yatırım yapılarak yatırımcılar adına işletilmesidir. Yatırım fonlarının yatırım yapabilecekleri araçlar ve yatırım stratejileri önceden açıklanır. Yatırım fonu, sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı, faiz gibi gelirler elde eder. Ayrıca fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir ya da düşebilir. Unutulmaması gereken husus, fonların değerinin artabileceği gibi düşebilecek olmasıdır.

Yatırım fonları özellikle küçük tasarruf sahipleri için son derece uygun ürünlerdir, çünkü:

  • Profesyoneller tarafından yönetilir,
  • Küçük miktarlarda alınıp satılabilir,
  • İstenilen risk derecesinde yatırım olanağı sunar,
  • Nakde çevrilebilir.