Türkiye Sermaye Piyasasında Hangi Araçlara Yatırım Yapılabilir?

Türkiye sermaye piyasasında yatırımcılar, pay senedi, borsa yatırım fonu, varant, sertifika, repo, devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvil ve bonoları, kira sertifikaları, varlığa dayalı veya varlık teminatlı menkul kıymetler, vadeli işlemler ve opsiyonlara doğrudan yatırım yapabilir.

Kişiler, yatırım fonu alarak veya bireysel emeklilik sistemine dahil olarak da sermaye piyasası araçlarına dolaylı yoldan yatırım yapabilir.