Faiz Nedir?

Ödünç alınan paraya karşılık olarak, borcu veren tarafa ödenen getiriye faiz denir.

Verilen borcun yatırım dönemi süresince kazandığı faizin anaparaya oranı basit faiz oranı olarak adlandırılır. Yatırım dönemi boyunca kazanılan faizin, bir sonraki yatırım döneminde anaparaya eklenerek aynı faiz oranıyla yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiri ise bileşik faiz olarak tanımlanır.

Farklı vadelerdeki finansal araçlarının faiz oranı karşılaştırılırken bileşik faiz oranına bakılması faydalı olur.